MENI

Garancijska agencija Varaždinske županije

Garancijska agencija Varaždinske županije (GARA), osnovana je 1. travnja 2006. godine kao županijska tvrtka sa namjerom potpore projekta sa područja gospodarstva.

Poslovanje Garancijske agencije usmjereno je na davanje garancija malim i srednjim poduzetnicima koji nemaju dovoljni kreditni potencijal prema poslovnim bankama.

Garancijska agencija garantira do maksimalno 45% iznosa glavnice kredita i to za sljedeće:


  • kupnju, izgradnju, uređnje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata;
  • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, strojeva;
  • obrtna sredstva u funkciji investicije ili  unapređenja poslovanja (do 20%);
  • ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i Osnovna stada ili jata, te unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
  • ostale aktivnosti u skladu s strategijskim planom razvoja Varaždinske županije

Poslovni savjetnik

Poštovani poduzetnici, Garancijska agencija Varaždinske županije pokrenula je projekt "Poslovni savjetnik". Ako imate bilo kakav upit vezano za poslovanje ili mogućnosti dobivanja garancije, možete ispuniti obrazac i u roku od nekoliko dana poslat ćemo Vam odgovor.