MENI

Cash Pool

Cash pool (objedinjeno vođenje obračunskog računa) predstavlja rješenje za upravljanje gotovinom više povezanih pravnih osoba i postizanje maksimalnih rezultata. Veličina poola nije ograničena maksimalnim brojem sudionika i predstavlja idealno rješenje za koncerne, holdinge, korisnike proračuna i jedinice lokalne i područne uprave.
Postoje dva osnovna modela cash poolinga koji se razlikuju po tome da li unutar sustava dolazi do stvarnog prijenosa sredstava s računa na račun:
Obračunski (notional) pooling

U ovom modelu ne postoji stvarni prijenos sredstava sa računa na račun nego je objedinjavanje računa samo fiktivno, a kamata se obračunava na zbirni saldo.

Za povezivanje računa više pravnih osoba u sustav cash poolinga u Republici Hrvatskoj optimalno je rješenje obračunski pooling koje se provodi bez stvarnog transfera sredstava pa se tako na ostvarenu kamatu ne plaća PDV.
Stvarni (physical) pooling

Ovdje postoji stvarni transfer sredstava i to na način da se salda prebacuju na vodeći središnji račun odakle se transferiraju na račune u minusu.

Ovakav model je idealan za velike kompanije.

U cash poolingu mogu biti objedinjeni samo redoviti poslovni računi i podračuni pravnih subjekata preko kojih se obavlja kunski ili devizni platni promet; depozitni i kreditni računi u načelu ne mogu biti uključeni u pooling strukturu.

Cash pooling se realizira sklapanjem ugovora s poslovnom bankom. Za uspješnu provedbu nužno je da svi potencijalni članovi načelno definiraju i prihvate osnovna načela.

Varaždinska županija ujedinila je jedinice lokalne samouprave (u suradnji sa ZABA-om) i javne ustanove i poduzeća (u suradnji sa VABA d.d., Banka Varaždin) u projekt «cash poola» - objedinjenog vođenja računa.

Nastupanjem u ulozi velikog klijenta u pregovorima s bankama znatno se može utjecati na povećanje pasivne kamatne stope, premijske iznose kamate s obzirom na dnevno stanje računa, smanjenje troškova platnog prometa i drugih provizija i naknada.

Financijske su uštede znatne, a dobit se ostvaruje kroz interno plasiranje, prekonoćne pozajmice preko veleprodaje novca kratkoročna oročenja viška likvidnosti i usmjeravanje u fondove poslovne banke. Tijekom godine ukupne uštede mogu biti veće i od milijun kuna.