MENI
Jamstveni fond

JAMSTVENI FOND ZA 2014. GODINU

Varaždinska županija je sa Ministarstvom gospodarstva sklopila Ugovor o provedbi Projekta "JAMSTVENI FOND ZA PRERAАIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAäĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. GODINU".

Županija je prava i obveze za provedbu navedenog projekta prenijela na Garancijsku agenciju Varaždinskežupanije.

Cilj Projekta je unapređenje oblika financiranja razvoja prerađivačke industrije i inovacije u prerađivačkoj industriji kroz jamstva na županijskoj razini.

JAMSTVENI FOND ZA 2013. GODINU

Varaždinska županija je sa Ministarstvom gospodarstva sklopila Ugovor o provedbi Projekta "JAMSTVENI FOND ZA PRERAАIVAČKU INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAАIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2013. GODINU".

Županija je prava i obveze za provedbu navedenog projekta prenijela na Garancijsku agenciju Varaždinske županije.

Cilj Projekta je unapređenje oblika financiranja razvoja prerađivačke industrije i inovacije u prerađivačkoj industriji kroz jamstva na županijskoj razini.