MENI
Studentska jamstva
Varaždinska županija i Garancijska agencija Varaždinske županije pokrenuli su 2009. godine projekt jamstava studentima korisnicima povlaštenih studenih kredita za akademsku godinu 2009 / 2010.

Ovo je prvi takav model u Hrvatskoj gdje se garancijska (jamstvena) institucija koristi za takvu vrstu kredita, te je i priprema projekta tražila izradu posebnog Pravilnika o uvjetima izdavanja garancija, procjenu rizika te samo praćenje realizacije projekta.

Izdana su 92 studentska jamstva u iznosu od 4.188.840,00 kuna.