MENI

Garancijska agencija Varaždinske županije

Garancijska agencija Varaždinske županije (GARA), osnovana je 1. travnja 2006. godine kao županijska tvrtka sa namjerom potpore projekta sa područja gospodarstva.

Poslovanje Garancijske agencije usmjereno je na davanje garancija malim i srednjim poduzetnicima koji nemaju dovoljni kreditni potencijal prema poslovnim bankama.

Garancijska agencija garantira do maksimalno 45% iznosa glavnice kredita i to za sljedeće:


 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata;
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, strojeva;
 • obrtna sredstva u funkciji investicije ili  unapređenja poslovanja (do 20%);
 • ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i Osnovna stada ili jata, te unapređenja poljoprivredne proizvodnje;
 • ostale aktivnosti u skladu s strategijskim planom razvoja Varaždinske županije
Temeljni kapital garancijske agencije iznosi 3.000.000,00 kuna koji je u potpunosti uplatila Varaždinska županija. Uz dogovoreni multiplikator 5, Garancijska agencija Varaždinske županije može izdati garancija u vrijednosti 15.000.000,00 kuna. Prosječni iznos garancije iznosi 30% glavnice kredita, što čini kreditni potencijal Garancijske agencije 50.000.000,00 kuna. Garancijska agencija od osnivanja do danas izdala je 53 garancije u ukupnoj vrijednosti većoj od 7.5 milijuna kuna.

Suradnja s poslovnim bankama

Garancijska agencija Varaždinske županije zaključila je Ugovor o poslovnoj suradnji sa sljedećim poslovnim bankama:
 • Privredna banka Zagreb d.d .Zagreb;
 • Partner banka d.d., Zagreb;
 • Zagrebačka banka d.d. Zagreb;
 • Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb;
 • VABA d.d. banka Varaždin , Varaždin;
 • Hypo Alpe Adria Bank d.d., Zagreb;
 • Societe generale- Splitska banka d.d., Split;
 • Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb;
 • Banka Kovanica d.d., Varaždin;
 • Erste & Steiermarkische bank d.d.;