Naše garancije za male i srednje poduzetnike!

Garancijska agencija Varaždinske županije (GARA), osnovana je 2006. godine kao županijska tvrtka s namjenom potpore gospodarskih projekata. Poslovanje Garancijske agencije usmjereno je na davanje garancija malim i srednjim poduzetnicima koji nemaju dovoljni kreditni potencijal prema poslovnim bankama.

Poslovni savjetnik

Ako imate bilo kakav upit vezano za poslovanje ili mogućnosti dobivanja garancije...

Garantiramo do 45% iznosa glavnice kredita i to za:

Kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata

Nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, strojeva

Obrtna sredstva u funkciji investicije ili unapređenja poslovanja (do 20%)

Ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata

Unapređenja poljoprivredne proizvodnje

Ostale aktivnosti u skladu s strategijskim planom razvoja Varaždinske županije

VRH