O NAMA

GARANCIJSKA AGENCIJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kontakt i matični podaci

GARA d.o.o.

  • Adresa: Kratka 1, 42000 Varaždin
  • Telefon: 042/410-151
  • Email: info@gara.hr
  • OIB: 38036198352

Naše garancije za male i srednje poduzetnike!

Garancijska agencija Varaždinske županije (GARA), osnovana je 1. travnja 2006. godine kao županijska tvrtka sa namjerom potpore projekata sa područja gospodarstva. Poslovanje Garancijske agencije usmjereno je na davanje garancija malim i srednjim poduzetnicima koji nemaju dovoljni kreditni potencijal prema poslovnim bankama.

Garantiramo do 45% iznosa glavnice kredita i to za:

Kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata

Nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, strojeva

Obrtna sredstva u funkciji investicije ili unapređenja poslovanja (do 20%)

Ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata

Unapređenja poljoprivredne proizvodnje

Ostale aktivnosti u skladu s strategijskim planom razvoja Varaždinske županije

Temeljni kapital i kreditni potencijal

Temeljni kapital garancijske agencije iznosi 3.000.000,00 kuna koji je u potpunosti uplatila Varaždinska županija. Uz dogovoreni multiplikator 5, Garancijska agencija Varaždinske županije može izdati garancija u vrijednosti 15.000.000,00 kuna. Prosječni iznos garancije iznosi 30% glavnice kredita, što čini kreditni potencijal Garancijske agencije 50.000.000,00 kuna.

Suradnja s poslovnim bankama

Garancijska agencija Varaždinske županije zaključila je Ugovor o poslovnoj suradnji sa slijedećim poslovnim bankama:
Privredna banka Zagreb d.d .Zagreb
Partner banka d.d., Zagreb
Zagrebačka banka d.d. Zagreb
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
VABA d.d. banka Varaždin , Varaždin
Hypo Alpe Adria Bank d.d., Zagreb
Societe generale- Splitska banka d.d., Split
Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
Banka Kovanica d.d., Varaždin
Erste & Steiermarkische bank d.d.

VRH